Lektoráty


 


Vzdelávacie programy a lektorské sprievody z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 až do odvolania nie sú poskytované.

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s tematikou k dejinám a kultúre karpatských Nemcov.

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV

Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku
Lektorský sprievod 2. stupeň ZŠ, stredné školy
trvanie programu: 40 minút
optimálny počet návštevníkov skupine: 20
nadväzuje na školské/učebné osnovy: dejepis
Lektorský výklad prebieha v stálej expozícii prezentujúcej dejiny a kultúru karpatských Nemcov. V časti expozície sa nachádzajú elektronické médiá, takže miestnosť je vhodná tak na realizáciu vyučovacích hodín dejepisu pre žiakov všetkých typov škôl, ako aj na odborné prezentácie. Program sa skladá z audiovizuálnej prezentácie, krátkeho výkladu dejín a diskusie s cieľom poukázať na prínos Nemcov pre celkový kultúrny a hospodársky rozmach Slovenska

Pracovný zošit „Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku"
Historický úvod (PDF, 418,1 kB)
Osídlenie Bratislava a okolie (PDF, 464,0 kB)
Osídlenie Hauerland (PDF, 467,3 kB)
Osídlenie Spiš (PDF, 503,0 kB)
Neskoršie osídlenie Slovenska nemeckým obyvateľstvom (PDF, 464,6 kB)
Vedomostný kvíz (PDF, 225,2 kB)

Karpatskí Nemci a kultúrno-umelecký život v historickej Bratislave
Vzdelávací program 2. stupeň ZŠ
trvanie programu: 30 minút
optimálny počet návštevníkov skupine: 20
Formou pracovných listov sa žiakom priblížia významné osobnosti nemeckej menšiny z oblasti výtvarného umenia, hudby a žurnalistiky v Bratislave.

Pracovný zošit „Karpatskí Nemci a kultúrno-umelecký život v historickej Bratislave"
Osobnosti výtvarného umenia a kultúry (PDF, 541,5 kB)
Osobnosti vo svete hudby (PDF, 504,7 kB)
Osobosti vo svete novín (PDF, 533,9 kB)

Výstava na školách – podľa vyžiadania
Vzdelávací program 2. stupeň ZŠ, stredné školy, vysoké školy
Múzeum ponúka školám didakticky spracovanú putovnú výstavu zameranú na problematiku karpatských Nemcoch žijúcich v regióne príslušných škôl. Po dohode s vedením školy sa v školách nainštaluje putovná výstava zameraná na dejiny a kultúru karpatských Nemcov s dôrazom na región, v ktorom škola sídli. Osobitný dôraz sa kladie na otázku multikulturálnosti Slovenska. Približne po dvoch týždňoch od otvorenia výstavy lektori múzea spolu s pedagógmi pripravia viacero vyučovacích hodín, na ktorých hlbšie rozoberú problematiku prezentovanú na výstave.
Takéto výstavy sa realizovali: Nemecká škola v Bratislave; Nemecký študentský spolok v Banskej Bystrici; Stredná pedagogická škola v Košiciach a ďalšie.

Informácie o rezervácii
Lektorský výklad alebo vzdelávací program je potrebné si objednať a dohodnúť minimálne päť dní vopred. Viac informácií získate telefonicky alebo e-mailom.


VEDOMOSTNÝ KVÍZ PRIPRAVENÝ S ČASOPISOM NEMCOV NA SLOVENSKU – KARPATENBLATT

Sprechen Sie Karpatendeutsch?

Kennen Sie die deutschen Ortsnamen?


Kennen Sie den KDV?

Sprechen Sie Pressburgerisch?

Sprechen Sie Hauerländisch?

Sprechen Sie Mantakisch?

Sprechen Sie Probnerisch?