Múzeum kultúry karpatských Nemcov (MKKN) bolo založené 1. januára 1997 ako špecializované múzeum Slovenského národného múzea (SNM). Jeho predchodcom bolo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov v rámci Historického múzea SNM, založené 1. augusta 1994.

MKKN sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov, ako aj na čo najobjektívnejšie spracovanie ich dejín a kultúry. Svoje expozitúry má v Nitrianskom Pravne a Handlovej. Súčasťou MKKN je aj dokumentačné a informačné centrum, ktoré sa špecializuje na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Jeho základom je knižnica zhromažďujúca slovenskú i zahraničnú periodickú a neperiodickú literatúru. V tomto smere môže byť MKKN považované za najkompletnejšie vybavenú inštitúciu na Slovensku.

» viac o múzeu