Vlastný výskum
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa MKKN zameriava na problematiku historického a etnokultúrneho vývoja karpatských Nemcov. MKKN bolo organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie Remeslo a jarmok, pracovníci aktívne vystúpili na konferenciách Svadba na Slovensku, Architektúra menšín na Slovensku, Dokumentácia školstva na Slovensku, Represie na Slovensku v rokoch 1948-1953, Múzejné výstavníctvo a na ďalších.