História múzea
Brämerova kúria z druhej polovice 16. storočia má nepravidelnú štvorkrídlovú zástavbu okolo ústredného dvora. Vznikla prestavbou starších neskorogotických domov, ktoré boli spojené do jednotného renesančného štvorkrídlového pôdorysu. Dokazuje to asymetricky umiestnený portál, ktorý rešpektuje priechod staršieho domu.

Hradný dôstojník Brämer dal dom okolo roku 1600 prestavať na dvojposchodovú renesančnú kúriu. Matej Bel vo svojich Notitiae... spomína chronostikon viditeľný za jeho čias na priečelí domu: VIrtVtVIs CoMes InVIDIa, podľa ktorého usúdil, že dom bol postavený v roku 1620.

Pri renesančnej prestavbe bolo dobudované celé západné krídlo, dostavalo sa schodište, zjednotili sa všetky fasády a dostavali sa aj polkruhové nárožné vežičky po stranách hlavnej fasády. Poslednou fázou ranobarokových stavebných úprav v prvej tretine 18. storočia bola dostavba severného dvorného krídla. Ďalšie stavebné úpravy zásadne nezmenili charakter budovy. Dom bol neskôr niekoľkokrát predaný bratislavským mešťanom.

Brämerova kúria tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia s kostolíkom sv. Trojice uprostred.