Kontakty
Mgr. Gabriella Jarábik
riaditeľ

sídlo:    Žižkova 18,
             810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk        
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:      291 255
fax:       +421 2 544 12 023

Kontakty na zamestnancov múzea


Kontakt:
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258
            +421 2 204 91 256
web:     www.snm.sk 

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova ul. 18 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Brämerova kúria
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16

Ďalšie objekty múzea