Lektoráty


Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Bratislava

Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku pod názvom Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku  prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno−historické a umelecko−historické tradície) maďarského etnika na Slovensku. Počas prehliadky sa premieta historický dokumentárny filmy – Maďari na Slovensku 1 a 2, a film s názvom Erkel a Bratislava, ktorý zoznamuje návštevníka so životom známeho hudobného skladateľa Ferenca Erkela.

Lektorský výklad v maďarskom jazyku
Návštevník sa zoznamuje s podrobnejšími dejinami Uhorska od 9. storočia až do vypuknutia prvej svetovej vojny, získava informácie o živote maďarskej menšiny na Slovensku v prvej polovici 20 storočia, prehľad o typických poľnohospodárskych náčiniach a o folklóru (hudba šatstvo, džbankárstvo, drevorezba atď.).

Lektorský výklad v slovenskom jazyku
Výklad je prispôsobený k požiadavkám návštevníka a sú mu poskytnuté širšie informácie v rámci histórie, poľnohospodárstva a folklóru maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. Počas prehliadky sa lektor snaží poukázať na spoločné historické a kultúrne črty.

Nočné prehliadky
Prehliadka je určená pre väčšiu skupinu návštevníkov (minimálne 10 osôb), ktorým nevyhovuje štandardná otváracia doba múzea a napriek tomu by mali záujem o  prehliadku stálej expozície alebo aktuálnej krátkodobej výstavy. Nočné prehliadky sa dajú realizovať v čase od 17.00 do 20.00, dátum si treba rezervovať minimálne týždeň pred plánovanou návštevou.
 
Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná
„Múzeum plní svoju úlohu dobre vtedy, ak odchádzajúci návštevník si odnesie nové poznatky a zážitok“ 

Literárne popoludnia
Január – december
Základné školy, stredné školy a pre všetkých záujemcov bez vekovej kategórie : 
Literárne popoludnia organizované v Pamätnom dome majú voľný program. Slúžia pre tých záujemcov, ktorí sa zaujímajú o spisovateľa a jeho dielo. V rámci nich chce múzeum priblížiť život spisovateľa a jeho dielo, život v Sklabinej v 19. Život ľudí v dvojrečovom prostredí v 19. storočí. Nabádať k čítaniu, tvoreniu a prednášaniu vlastných názorov najmä u mladých ľudí, generovať zážitok z literárnej rozpravy. Program pozostáva z oboznámenia účastníkov s predebatovávaným dielom a z následnej rozpravy účastníkov. Najčastejšie témy sú: romány Dáždnik svätého Petra, Hluchý kováč Prakovský, Čierne mesto a zbierky noviel Slovenskí rodáci, Dobrí Polovci. 
Trvanie programu: 90 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

Prechádzka po pamätných miestach v Sklabinej
Január – december
Pre všetkých záujemcov bez vyhradenia vekovej kategórie:
Individuálne, alebo v skupine pod vedením lektora. V obci okrem Pamätného domu je možné identifikovať 6 miest, ktoré Mikszáth vo svojich románoch a novelách spomína: mlyn, kaplnka sv. Vendelína, medokýš, socha Panenky Márie, kolárovo oje, Mariškin hrob. V publikácii vydanej r. 2009 pod názvom Mikszáth a jeho rodná Sklabiná, ako sprievodca po pamätných miestach je ku každému miestu krátky popis, dobová fotografia, úryvok z diela, kde sa miesto spomína. Obsahuje tiež orientačný plán prechádzky.
Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

Netradičná hodina literatúry v múzeu
 
Január – december
Základné školy a stredné školy:
Využíva sa pôsobenie jedinečného prostredia v ktorom žil a tvoril významný spisovateľ. Časť zamestnania pripravuje učiteľ literatúry, ktorý žiakov sprevádza. Žiaci sa počas návštevy oboznámia s výstavou, s pedagógom preberú plánované učivo, prezentujú sa prednášaním pripravených úryvkov prózy a poézie. 
Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

Čo ešet múzeum ponúka
Prechádzka po pamätných miestach v Sklabinej 
40-90 minút 
individuálne, alebo v skupine pod vedením lektora. V obci okrem pamätného domu je možné identifikovať 7 miest, ktoré Mikszáth vo svojich románoch a novelách spomína: Mlyn, vyhňa, kaplnka, medokýš, Panenka Mária, kolárovo oje, Mariškin hrob. V publikácii vydanej r. 2009 pod názvom Mikszáth a jeho rodná Sklabiná, ako sprievodca po pamätných miestach je ku každému miestu krátky popis, dobová fotografia, úryvok z diela, kde sa miesto spomína. Obsahuje tiež orientačný plán prechádzky.

Prednášky 
1 hodina 
Témy: - Mikszáthova dvojrečovosť a jeho vzťah k národnostiam. - Miesta a udalosti, ktoré v Sklabinej a na Slovensku môžeme v Mikszáthových dielach spoznať. - Spisovateľovo detstvo a študentské časy. - Mikszáth a jeho svet rozprávok. - Prečo bola kováčska vyhňa v Sklabinej tak dôležitá ustanovizeň. - Čo všetko zažil Mikszáth na župnom úrade v Balašských Ďarmotách - Mikszáthova Sklabiná v 19. storočí. 

Informácie o rezervácii programu 
Rezervácia na vyššie uvedené programy je potrebná najmenej 1 týždeň vopred. Programy sú organizované počas celého roka. 

Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehova
Imre Madách- Tragédia človeka
Február- December 
 ISCED 2- ISCED 3
  • Výklad a premietanie dokumentárnych filmov v expozícii. Literárna tvorba.....
  • Netradičná hodina literatúry:  Literárne dielo I.Madácha  T.Človeka
  • Krížovky ,pracovné listy, puzzle , kocky zamerané na literárne dielo
Trvanie programu:60 minút. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 
Nadväzuje na školské osnovy: literatúra, dejepis.
Tragédia človeka z pohľadu mladého človeka
Február- December
ISCED 2- ISCED 3
  • Možnosť vlastného divadelného prejavu Tragédie človeka priamo v expozícii.
  • Predstavme si dielo Tragédiu človeka. Študenti ,študentom predstavia v kostýmoch jednotlivé scény z diela .
  • Pracovné listy, kocky, puzzle
Trvanie programu:60 minút. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 
Nadväzuje na školské osnovy: literatúra, dejepis.
Madáchovci a Dolná Strehová
Máj- December
 ISCED 0 - ISCED 1- ISCED 2
  • Ako sa tu žilo. Detská prehliadka.Interaktívnaprehliadka sa venuje porovnávaniu života v minulosti a dnes .Vzťah dolnostrehovčanov  a rodiny  Madách.  Rozširovanie poznatkov z oblasti histórie
  •  Pracovné listy.

Trvanie programu:60 minút 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 
Nadväzuje na školské osnovy: Regionálna výchova. literatúra