Otváracie hodiny
Vážení návštevníci,

z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu na Slovensku zatvárame na dobu neurčitú všetky špecializované múzeá SNM. Veríme, že náš krok, ktorý má pomôcť ochrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie, oceníte a zachováte nám priazeň. Venujte v týchto dňoch svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť. Veríme, že vás čoskoro znova privítame v našich expozíciách. O znovuotvorení múzeí SNM vás budeme informovať. 

Slovenské národné múzeum 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00.
Posledný vstup o 16.30 hod.

Kaštieľ Imre Madácha
Denne okrem pondelka.
Marec - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00

Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná
Denne okrem pondelka. 
Marec - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00 


Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.