Otváracie hodiny
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00.
Posledný vstup o 16.30 hod.

Kaštieľ Imre Madácha
Denne okrem pondelka.
Marec - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00

Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná
Denne okrem pondelka. 
Marec - Október: 10.00 - 17.00
November - Február: 10.00 - 16.00 


Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.