Kde som to vlastne a kde sú moje sny?

od 4. 10. 2013, 13:30 do 5. 10. 2013, 17:00

Vernisáž memoriálnej výstavy - prvej časti novej stálej expozície v rekonštruovanom kaštieli Madáchovcov (Dolná Strehová, ul. Madáchova 1.). sa uskutoční 4. októbra 2013 o 13. 30 hod.
Podujatie sa koná pri príležitosti 120. výročia založenia Slovenského národného múzea. Od 5. októbra bude výstava sprístupnená denne okrem pondelka od 10. 00 do 17.00.