Informácie pre návštevníkov


Voľná nedeľa
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas každej prvej nedele v mesiaci voľný (v rámci otváracích hodín).