Informácie pre návštevníkov

Milí návštevníci,

v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vyhlásením zákazu vychádzania budú z rozhodnutia MK SR všetky múzeá SNM od 24.10. do 01.11.2020 zatvorené pre verejnosť. Opatrenie sa týka verejnosti a nie zamestnancov múzeí. O opätovnom otvorení budeme vopred informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

___________________________________________________________________________

Vážené návštevníčky a návštevníci,

na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození života (sp. zn: OLP/7852/1010 z 29. 9. 2020 a OLP/7694/2020 z 1. 10. 2020)

Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

1. Vstup a pobyt v interiéri múzea je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Výnimku z tejto povinnosti majú osoby špecifikované opatrením OLP/7852/2020 – napr. deti do 3 rokov, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie alebo osoby so závažnými poruchami autistického spektra. Rúško alebo prekrytie horných dýchacích ciest je potrebné mať nasadené počas celej návštevy múzea, aj pri odchode z budovy.

2. Do exteriéru (Múzeum slovenskej dediny, muzeálna záhrada pri Slovenskom národnom múzeu v Martine) je nutné vchádzať a z exteriéru vychádzať s prekrytím horných dýchacích ciest. Pohybovať sa s prekrytím horných dýchacích ciest je nutné aj vtedy, pokiaľ je vzdialenosť od osôb, ktoré s Vami nezdieľajú domácnosť, menšia ako 2 metre.

Počas hromadného podujatia je na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nutné mať nasadené rúško alebo inú ochranu horných dýchacích ciest počas celého pobytu v múzeu aj v exteriéri – okrem vyššie spomenutých výnimiek.

3. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Pri vstupe Vám personál odmeria teplotu digitálnym teplomerom. Pri telesnej teplote presahujúcej 37,2 °C Vás nemôžeme pustiť na prehliadku múzea, preto ak cítite príznaky ochorenia COVID-19 alebo sa necítite dobre, nevstupujte a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

4. Počet zákazníkov v múzeu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 10 m2. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove (neplatí pre deti) je:
Etnografické múzeum – 236 návštevníkov
Múzeum Andreja Kmeťa – 46 návštevníkov
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku – 8 návštevníkov
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku – 6 návštevníkov

5. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre.

6. Prehliadka so sprievodcom je povolená pre skupinu s maximálnym počtom 25 osôb vrátane sprievodcu.

7. Platba v špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea v Martine je možná len v hotovosti.

8. Zákazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

9. Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

10. Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia v jednom okamihu v počte nad 50 osôb (vrátane osôb vystupujúcich v mene organizátora). V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto konania hromadného podujatia. Zároveň je na hromadnom podujatí zákaz podávania rúk.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúškom, šálom alebo šatkou) a po dôkladnej dezinfekcii rúk pri vstupe do múzea, zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode/odchode z jeho priestorov je treba dodržiavať rozostupy 2 m od iných osôb (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, umelcov pri umeleckej činnosti, osoby usadené v hľadisku podujatia).

Ďakujeme za pochopenie!

V Martine dňa 5. 10. 2020
Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ

___________________________________________________________________________Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.