Kontakty

Sídlo múzea:
Areál Múzea slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin
Korešpondenčná adresa:
SNM - Múzeá v Martine
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  MartinKontakt

e-mail:  adriana.danekova@snm.sk

telefón: +421 43 438 32 94
             +421 905 902 650

web:      www.snm.sk
         

Kontakty na zamestnancov múzeaMgr. Radovan Sýkora
riaditeľ SNM v Martine

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155                 
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096

PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa


sídlo: Malá hora 2
         P. O. BOX 155,
         036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 1011