Kontakty

Sídlo múzea
Areál Múzea slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin

Korešpondenčná adresa
SNM – Múzeá v Martine
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin

Kontakt
e-mail:  adriana.danekova@snm.sk
telefón: +421 43 438 32 94
             +421 905 902 650
web:      www.snm.sk 
         
Kontakty na zamestnancov múzea
 
Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ SNM v Martine

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155                 
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
         P. O. BOX 155,
         036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 1011

Ďalšie objekty múzea