Svetový deň Rómov


Deň 8. apríl, Svetový deň Rómov, si pripomíname od roku 1990. V tento rok sa neďaleko Varšavy v Poľsku konal štvrtý zjazd Svetového rómskeho kongresu. Organizuje ho Medzinárodná rómska únia – International Romani Union (IRU). Jej predchodcom bola organizácia Svetové spoločenstvo Rómov (Communauté Mondial Giatne). Založil ho už v roku 1959 Ionel Rotaru vo Francúzsku a členmi boli najmä Rómovia z Francúzska. Organizácia bola v roku 1965 rozpustená a časť jej členov založila výbor – Comité Intenational Tzigane, na čele organizácie bol Vanko Rouda. Tento výbor bol aj iniciátorom prvého veľkého medzinárodného stretnutia zástupcov Rómov neďaleko Londýna, v Orpingtone, v roku 1971. Pôvodne malo ísť len o stretnutie prípravného výboru prvého kongresu. Stretnutia sa však zúčastnilo toľko zástupcov z toľkých štátov, že sa jeho organizátori rozhodli vyhlásiť toto stretnutie sa prvý zjazd Svetového rómskeho kongresu. Predsedom sa stal Slobodan Berberski a generálnym tajomníkom Grattan Puxon. Počas kongresu sa vytvorili viaceré pracovné skupiny – zamerali na vzdelávanie, sociálne problémy, vojnové reparácie, kultúru a jazyk. Otvárací deň stretnutia kongresu, 8. apríl, bol vyhlásený za Svetový deň Rómov. Jedným z uznesení prijatých na tomto prvom stretnutí bolo odporúčanie používať namiesto etnonymu Cigán etnonym Róm, Rómovia. Preto sa výbor Comité International Tzigane premenoval na Komiteto Lumniako Romano. Stal sa tiež členom Rady Európy. Na prvom stretnutí sa zúčastnení zástupcovia tiež zhodli na podobe vlajky a piesni, ktoré by reprezentovali všetkých Rómov na svete. Podľa historika Iana Hancocka, súčasná podoba vlajky vychádza z podoby vlajky navrhnutej v roku 1933 rumunskou úniou Rómov z iniciatívy Gheorghe A. Lăzăreanu-Lăzurică. Názov piesne, ktorá mala na celosvetovej úrovni reprezentovať všetkých Rómov, je pieseň Gelem, gelem. Na nápev starej rómskej piesne ju zložil Žarko Jovanović. V jednom z neskorších rozhovorov ju on sám nazval „Opre Roma". V roku 1978 sa konal druhý zjazd Svetového kongresu Rómov. Na tomto stretnutí sa výbor premenoval na International Romani Union (IRU)/Romani Ekhipe.


Rómska vlajka (zdroj: Wikipedia). Viac o symboloch sa môžete dozvedieť tu https://archiv.vlada.gov.sk/romovia/3549/romske-symboly.html

Gelem, gelem - International Roma Anthem - Ida Kelarová & Čhavorenge - Czech Philharmonic ()

Djelem Djelem – Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra ()

Druhý zjazd sa konal v Ženeve, vo Švajčiarsku. Za predsedu organizácie bol zvolený rodák z Klenovca (pri Rimavskej Sobote), lekár Ján Cibuľa. Okrem toho, že bol úspešným lekárom, celý život zasvätil boju za práva Rómov. Bol jedným zo spoluzakladateľov Zväzu Cigánov – Rómov. Združenie česko-slovenských Rómov v Kanade ho v roku 2001 nominovalo na Nobelovu cenu mieru a medzi kandidátov bol aj oficiálne zaradený. V roku 2008 mu na Slovensku bola udelené Cena za ľudskosť a minulý rok bol ocenený štátnym vyznamenaním Radom Ľudovíta Štúra 1. triedy in memoriam. Ocenenie prevzal jeho syn. Tretí zjazd kongresu sa konal v máji 1981 v Nemecku. Za predsedu bol namiesto Jána Cibuľu zvolený Sait Balić. Dôležitou súčasťou programu tohto zjazdu boli otázky prenasledovania a perzekvovania Rómov počas II. svetovej vojny. Medzi rečníkmi bol napríklad Simon Wiesenthal. Na štvrtom kongrese, ktorý sa konal v roku 1990 v Poľsku, bol za generálneho tajomníka a v roku 2000 (na piatom kongrese, konanom v Prahe) za predsedu únie, zvolený ďalší rodák zo Slovenska (väčšinu života však prežil v Čechách), od mesta Svit, Emil Ščuka. Vyštudoval právnickú fakultu a patril medzi najvýznamnejších rómskych politikov po roku 1989.

Svetový deň Rómov si každoročne pripomína aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ide o oslavu bohatej kultúry Rómov, jazyka ale aj skvalitňovanie povedomia o tom, akým problémom čelia Rómovia vo svete a čo je potrebné riešiť. Každoročne si tento sviatok pripomíname prostredníctvom kultúrneho podujatia a od roku 2013 vždy aj otvorením výstav. Doposiaľ boli na výstavách prezentované rómske výtvarné umenie, remeselná zručnosť, odevná kultúra Rómov žijúcich vo viacerých krajinách sveta či významné rómske osobnosti. Aj keď sme tento rok vzhľadom na opatrenia proti šírenou ochorenia COVID 19 nemohli sprístupniť výstavy a zrealizovať podujatia v mesiaci apríl, dúfame, že sa nám to podarí v druhom polroku 2020.Oslava Svetového dňa RómovPodujatie Te prindzaras amenPodujatie Te prindzaras amen, vystúpenie súboru Romano jilo z Krupiny (2014)Výstava Galéria rómskych osobností (2019)Výstava Červenú sukňu mám (2018)