Vstupné


Vstupné je v cene vstupného do Múzea slovenskej dediny, v ktorého areáli sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.
 
Kultúrne poukazy
Múzeum bude aj v roku 2020 prijímať kultúrne poukazy.