Darina Lichnerová

od 23. 10. 2019 do 15. 11. 2019


SNM – Múzea Ľudovíta Štúra vás pozýva na výstavu Dariny Lichnerovej – prepletené roky. Vernisáž sa uskutoční 25. októbra o 16.00 h vo výstavnej miestnosti SNM – Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra

Darina Lichnerová sa narodila 04. 09. 1949 v Dolných Orešanoch, vyrastala medzi maminými kresbami a ľudovým umením rozmiestneným v rodičovskom dome. Textil ju sprevádzal od raných rokov, a tak sa popri štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, odbor matematika a výtvarná výchova, prihlásila na nadstavbové štúdium do Prahy, odbor paličkovaná čipka, šitá čipka, výšivka a tkanie, ktoré ukončila odbornou maturitou. Paličkovaná čipka sa stala základom, okolo ktorého počas rokov tvorby rozvíjala ďalšie textilné techniky. Okrem paličkovania sa venuje tvorbe odevných súčastí vyrobených technikou krosienok, pleteným tkaním vyrába vesty, svetre, pončá. 

Každoročne sa zúčastňuje Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch. Tento rok pri príležitosti jej okrúhlych 70. narodenín mala v rámci festivalu samostatnú výstavu. Už v 70. rokoch 20. stor. vystavovala vo východnom Berlíne spoločne s Jozefom Frankom v Československom kultúrnom stredisku. Nasledovali ďalšie výstavy doma i v zahraničí, z domácich miest spomeňme Prešov, Piešťany, Krakovany, každý rok jej diela môžeme vidieť v rámci Salónu výtvarníkov. V Malokarpatskom osvetovom stredisku mala samostatnú výstavu v r. 2014. Viackrát vystavovala i v Múzeu Ľudovíta Štúra. 

Ukážky z tvorby Dariny Lichnerovej: