Štefan Cpin 1919 – 2019

od 3. 10. 2019 do 20. 10. 2019


SNM – Mzeum Ľudovíta Štúra vás pozýva na výstavu venovanú maliarovi, ilustrátorovi a grafikovi, Štefanovi Cpinovi. Štefan Cpin sa narodil 11. 09. 1919 v Olcnave a zomrel 02. 09. 1971 v Modre. V rokoch 1936 – 1940 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1941 – 1942 na výtvarnom oddelí SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurman, G. Mallý). V rokoch 1940 – 1941 bol učiteľom v Čiernom Poli, 1941 – 1944 pracoval ako kreslič v Ústave pre šk. a osvetový film v Bratislave, 1944 – 1947 bol ilustrátorom v nakladateľstve Pavla Gerdelána v Trnave. Od roku 1948 žil v Harmónii pri Modre.

Štefan Cpin ilustroval knihy pre deti a mládež, najčastejšie pre vydavateľstvo Mladé letá. Bol známy ako tvorca lyrizujúcej typológie postáv, inšpirovanej zážitkami z detstva na dedine. Svieža farebnosť jeho prác vychádza z dokonalej znalosti a využitia akvarelovej techniky. Dekoratívnu zložku jeho tvorby poznačilo hlboké poznanie ľudového umenia. Práca na poli detskej ilustrácie, ktorá predstavuje viac ako stovku titulov, zanechala po sebe originálnu a neprehliadnuteľnú stopu. V maliarskej tvorbe, v akvareloch, gvašoch a olejoch, sa inšpiroval najmä okolím, krajinou i ľuďmi. Spolupracoval s Ignácom Bizmayerom.

Ocenenia:
1953 Cena Povereníctva školstva a kultúry za ilustrácie výberu poézie Radosť deťom
1964 Cena vydavateľstva Mladé letá za ilustrácie bulharských rozprávok Drevený trón
1969 Cena Fraňa Kráľa za ilustračnú tvorbu pre deti
Cenu Cypriána Majerníka 1972 za ilustrácie ku knihe Boženy Němcovej Zlatá kniha rozprávok dostal in memoriam