Dokumenty


Podľa § 5 Zákona 546/2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 uverejňujeme na nasledujúcom prelinku naskenovane rovnopisy objednávok tovarov a služieb. 

- objednávky tovarov a služieb