Informácie pre návštevníkov


Milí návštevníci,

v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vyhlásením zákazu vychádzania budú z rozhodnutia MK SR všetky múzeá SNM od 24.10. do 01.11.2020 zatvorené pre verejnosť. Opatrenie sa týka verejnosti a nie zamestnancov múzeí. O opätovnom otvorení budeme vopred informovať. 

Za pochopenie ďakujeme.

Prístup do objektu pre návštevníkov ZŤP: 
Žiaľ, zdravotne ťažko postihnutí návštevníci si môžu prezrieť len Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a aktuálne výstavy. K ostatným expozíciám vedú úzke schodištia

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Informácie o expozíciách:
Leták Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
(PDF, 169,0 kB)
Broschüre DE (PDF, 2,8 MB)

Folder in English (PDF, 2,8 MB)

Múzeum slovenskej keramickej plastiky (PDF, 1,2 MB)

Museum of the Slovak Ceramic Sculpture (PDF, 1,2 MB)

Museum der slowakischen Keramikplastik (PDF, 1,2 MB)