Informácie pre návštevníkov

Milí návštevníci,

podľa aktuálnej pademickej situácie je vstup do múzea je možný v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní Covid-19). Vstup do múzea je možný s rúškom/respirátorom. 

Prístup do objektu pre návštevníkov ZŤP: 

Žiaľ, zdravotne ťažko postihnutí návštevníci si môžu prezrieť len Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a aktuálne výstavy. K ostatným expozíciám vedú úzke schodištia. 

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Informácie o expozíciách:

Leták Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
(PDF, 169,0 kB)

Broschüre DE (PDF, 2,8 MB)

Folder in English (PDF, 2,8 MB)

Múzeum slovenskej keramickej plastiky (PDF, 1,2 MB)

Museum of the Slovak Ceramic Sculpture (PDF, 1,2 MB)

Museum der slowakischen Keramikplastik (PDF, 1,2 MB)