Kontakty


PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľ

sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
e-mail: viera.jancovicova@snm.sk   
tel.: +421 33 24 54 103

PhDr. Beáta Mihalkovičová 
zástupca

sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
mail: beata.mihalkovicova@snm.sk 
tel.: +421 33 24 54 102

Kontakty na zamestnancov múzea 

Kontakt
e-mail:  mls@snm.sk 
tel.: +421 33 647 2765
mobil: +421 905 719 273
web: www.snm.sk 

Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na:
tel. +421 33 6472765

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na:
tel. +421 33 6472765

Ďalšie objekty múzea