Kontakty

PhDr. Viera Jančovičová

riaditeľ
sídlo:    Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail: viera.jancovicova@snm.sk   
tel.:       +421 33 24 54 103

 

PhDr. Beáta Mihalkovičová

zástupca
sídlo:    Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:  beata.mihalkovicova@snm.sk          
tel.:        +421 33 24 54 102


Kontakty na zamestnancov múzea 


Kontakt

e-mail:  mls@snm.sk
tel.         +421 33 647 2765
mobil:   +421 905 719 273
web:      www.snm.sk

 

Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na:
tel. +421 33 6472765

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na:
tel. +421 33 6472765


Sídlo múzea:
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84
900 01 Modra