Kontakty


Sídlo: 
Štúrova 84, P. O. BOX 46,
900 01 Modra 

Kontakt: 
tel.: +421 33 647 27 65; +421 905 719 273
e-mail: mls@snm.sk; katarina.hyllova@snm.sk

Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na: 
tel. +421 33 6472765 

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na:
tel. +421 33 6472765 

PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľka
sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
e-mail: viera.jancovicova@snm.sk   
tel.: +421 33 24 54 103

PhDr. Beáta Mihalkovičová 
zástupkyňa riaditeľky
sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
mail: beata.mihalkovicova@snm.sk 
tel.: +421 33 24 54 102

Kontakty na zamestnancov múzea 

Ďalšie objekty múzea