O múzeu


Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo v roku 1965 v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. Od svojho vzniku sa zameriava na prezentáciu a budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra, a tiež k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Doteraz sa podarilo zozbierať 19 000-ový knižničný fond, rozčlenený na literárnohistorickú knižnicu, odbornú knižnicu, osobnú knižnicu dr. Jozefa Ambruša a špeciálnu knižnicu. Zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi obsahuje najmä národopisné zbierky keramiky a ľudového textilu, nábytku a drevených či kovových predmetov z dejín Modry. Archívny fond ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek.

Múzeum Ľudovíta Štúra v súčasnosti ponúka návštevníkom štyri stále expozície: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky spoločne s Galériou Ignáca Bizmayera.

Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvorí školská mládež, skupinové návštevy zo Slovenska a zahraniční návštevníci. Vďaka nim v roku 1995 Múzeum Ľudovíta Štúra privítalo svojho miliónteho návštevníka.