Zo súkromnej zbierky ľudových odevov Slovenska

7. 2. 2019, 18:00


SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra a Modranská muzeálna spoločnosť vás pozývajú na besedu s Ing. Stanislavom Talapkom, PhD., ktorá sa uskutoční pod názvom Zo súkromnej zbierky ľudového odevu regiónov Slovenska. Súčasťou besedy bude vystúpenie Ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina.

Tešíme sa na Vás o 18.00 h vo výstavnej sieni SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84 v Modre!

Beseda je súčasťou projektu Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej.

Pozvánka (JPG, 103,3 kB)