Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je jediným personálnym múzeom na Slovensku, zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti a diela Ľudovíta Štúra. Okrem expozičnej činnosti systematicky zhromažďuje literárny, zbierkový a dokumentárny fond, ktorý je formou výpožičiek prístupný aj verejnosti.

Súčasťou záujmu múzea sú aj historické, kultúrne, vzdelávacie, umelecké a národopisné tradície Modry a blízkeho okolia.  Múzeum ich prezentuje vo vysunutej expozícii: Múzeu slovenskej keramickej plastiky, ku ktorému patrí aj Galéria Ignáca Bizmayera v rotundovej bašte mestského opevnenia z prvej polovice 17. storočia.

» viac o múzeu