Vstupné


Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera

riadne vstupné

3,00 €

zľavnené vstupné
(žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26)

1,00 €
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Múzeum slovenskej keramickej plastiky 

riadne vstupné     2,00 €
zľavnené vstupné      1,00 €

Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba
Múzeum plastiky + Galéria Bizmayera

riadne vstupné     5,00 €
zľavnené vstupné         2,00 €
rodinné vstupné  do štúrovských expozícií a keramických expozícií
(2 dospelí, 2 deti)
10,00 €
Samostatné výstavy

 riadne vstupné  1,00 €
 zľavnené vstupné  0,50 €

Zdarma
deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP

Lektorský výklad

5,00 €
Lektorský výklad - nemecký, anglický jazyk
(potrebné objednať aspoň dva týždne vopred)
15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín
(potrebné objednať vopred)
20,00 €