Vstupné

Vstupné platné od 5. októbra 2021


Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera

riadne vstupné

3,00 €

zľavnené vstupné
(žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26)

2,00 €Pamätná izba Ľudovíta Štúra

  riadne vstupné                                                                                                                                2,00 €
  zľavnené vstupné                                                                                                                            1,00 €


Múzeum slovenskej keramickej plastiky 

riadne vstupné     3,00 €
zľavnené vstupné      2,00 €

Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba
Múzeum plastiky + Galéria Bizmayera

   
rodinné vstupné  do štúrovských expozícií a keramických expozícií
(2 dospelí, 2 deti)
12,00 €
Samostatné výstavy

 riadne vstupné  1,00 €
 zľavnené vstupné  0,50 €

Zdarma
deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP


Služby

Lektorský výklad

5,00 €
Lektorský výklad - nemecký, anglický jazyk
(potrebné objednať aspoň dva týždne vopred)
15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín
(potrebné objednať vopred)
20,00 €

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci.