Digitalizácia


Vo fotogalérií si môžete prezrieť zaujímavé akvizície Múzea Ľudovíta Štúra. 

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách prepísané do súčasnej slovenčiny si môžete prečítať na našej podstránke Zaujímavosti zbierkového fondu alebo Ľudovít Štúr. 

 

Zaujímavosti zbierkového fondu Múzea Ľudovíta Štúra

Zaujímavosti zbierkového fondu Múzea Ľudovíta Štúra

Články o zaujímavých zbierkových predmetoch Múzea Ľudovíta Štúra si môžete prečítať na našej podstránke Zaujímavosti zbierkového fondu. 

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Návrhy na...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Návrhy na zlepšenie stavu krajiny

Návrhy na zlepšenie stavu našej krajiny V poslednom čase sa prednieslo toľko návrhov na zlepšenie stavu našej krajiny, že sa ani spočítať nedajú. Nie div, veď sme za ostatnými naozaj poriadne zaostali, a ten,...

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Hrozí nám...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Hrozí nám chudoba

Hrozí nám chudoba Z mnohých, ba takmer všetkých strán našej vlasti k nám prichádzajú chýry o zlej tohtoročnej žatve, odvšadiaľ, i z tých najúrodnejších krajov sa všetci žalujú, že síce zozbierali dosť slamy, ale...

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách -...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Alkoholizmus na Slovensku a boj s ním

Spolky miernosti  Školské vyučovanie pracuje pre budúcnosť, vzdeláva, a tam, kde je dobre zorganizované, vystríha pred nešvármi a hriechmi a odvracia od nich nastupujúce generácie. Nedeľné školy doháňajú to, čo...

 

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »