Zaujímavosti zbierkového fondu


Vo fotogalérií si môžete prezrieť zaujímavé akvizície Múzea Ľudovíta Štúra. 

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »

 

Zaujímavosti zbierkového fondu Múzea Ľudovíta Štúra

Zaujímavosti zbierkového fondu Múzea Ľudovíta Štúra

Články o zaujímavých zbierkových predmetoch Múzea Ľudovíta Štúra si môžete prečítať na našej podstránke Zaujímavosti zbierkového fondu. 

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách prepísané do súčasnej slovenčiny si môžete prečítať na našej podstránke Zaujímavosti zbierkového fondu alebo Ľudovít Štúr. 

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Návrhy na...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Návrhy na zlepšenie stavu krajiny

Návrhy na zlepšenie stavu našej krajiny V poslednom čase sa prednieslo toľko návrhov na zlepšenie stavu našej krajiny, že sa ani spočítať nedajú. Nie div, veď sme za ostatnými naozaj poriadne zaostali, a ten,...

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Hrozí nám...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Hrozí nám chudoba

Hrozí nám chudoba Z mnohých, ba takmer všetkých strán našej vlasti k nám prichádzajú chýry o zlej tohtoročnej žatve, odvšadiaľ, i z tých najúrodnejších krajov sa všetci žalujú, že síce zozbierali dosť slamy, ale...

 

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách -...

Úvodníky Ľudovíta Štúra v Slovenských národných novinách - Alkoholizmus na Slovensku a boj s ním

Spolky miernosti  Školské vyučovanie pracuje pre budúcnosť, vzdeláva, a tam, kde je dobre zorganizované, vystríha pred nešvármi a hriechmi a odvracia od nich nastupujúce generácie. Nedeľné školy doháňajú to, čo...

 

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »