Potomci nezabúdajte!

od 27. 5. 2016 do 31. 12. 2018


V priestoroch evanjelického kostola v Košariskách je verejnosti sprítupnená výstava "Potomci nezabúdajte!", ktorá je venovaná histórii Cirkevného zboru Košariská - Priepasné a M. R. Štefánikovi.

Vstupné: dospelý 1€ 
               zľavnené (seniori, študenti, žiaci) 0,5 €