Zbierkový fond múzea

Múzeum Milana Rastislava Štefánika nemá samostatné depozitárne priestory. Preto väčšina zbierkových predmetov, týkajúcich sa osobnosti Milana Rastislava Štefánika, sa nachádzajú v zbierkovom fonde SNM-Múzeí v Martine.