Informácie pre návštevníkov

Vstup do múzea je možný v režime OP (očkovaní, prekonaní). 

Podmienky vstupu do objektov SNM – Múzea M. R. Štefánika v Košariskách na základe rozhodnutia ÚVZ SR

1. Vstup do priestorov interiéru Múzea M. R. Štefánika je povolený len v režime OP, tzn. osoba očkovaná a osoba, ktorá prekonala Covid-19.

2. Vstup do objektov Múzea M. R. Štefánika je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom a po aplikovaní dezinfekcie na ruky (pri vstupe do objektu).

3. Vstup do priestorov Múzea M. R. Štefánika je povolený výlučne v priechodovom systéme, bez vytvárania skupín pri dodržaní 1 osoba na 25 m2, t. j. maximálny počet osôb v priestoroch Múzea M. R. Štefánika je 7 osôb.

4. Platí zákaz podávania rúk.

5. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná zostať v domácej izolácii.

6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory múzea.

7. Prehliadky expozícií a výstav sa poskytujú v zmysle platného návštevného poriadku SNM – Múzea SNR s obmedzeným počtom návštevníkov (viď. bod 3).

8. Zákaz požívať jedlo a nápoje vo výstavných a expozičných priestoroch.

9. SNM – Múzeum M. R. Štefánika neorganizuje až do odvolania žiadne hromadné kultúrne podujatia a skupinové akcie.

V Myjave, 17. decembra 2021

Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 

V Múzeu M. R. Štefánika nie je vytvorený bezbariérový prístup. 

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred. 

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Usmernenie pre návštevníkov 

(JPG, 245,3 kB)