Informácie pre návštevníkov

Milí návštevníci,

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Podmienky vstupu do objektov SNM – Múzea M.R. Štefánika v Košariskách
 
1. Vstup do priestorov interiéru a exteriéru Múzea M. R. Štefánika je povolený len s ochranným rúškom na tvári, resp. s inou alternatívou prekrytia tváre. 
2. Vstup do objektov Múzea M. R. Štefánika je možný iba po aplikovaní dezinfekcie na ruky a zmeraní telesnej teploty, ktoré sa vykonajú pri vstupe do budovy. 
3. Vstup do priestorov Múzea M. R. Štefánika je povolený výlučne vr priechodovom systéme, bez vytvárania skupín pri dodržaní 1 osoba na 15 m2, t. j. maximálny počet osôb v priestoroch Múzea M. R. Štefánika je 12 osôb. 
4. Platí zákaz podávania rúk. 
5. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory múzea. 
7. Prehliadky expozícií a výstav sa poskytujú v zmysle platného návštevného poriadku SNM – Múzea SNR s obmedzeným počtom návštevníkov (viď. bod 3). 
8. Zákaz požívať jedlo a nápoje vo výstavných a expozičných priestoroch. 
9. SNM – Múzeum M.R.Štefánika neorganizuje až do odvolania žiadne hromadné kultúrne podujatia a skupinové akcie. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
V Múzeu M. R. Štefánika nie je vytvorený bezbariérový prístup. 

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Usmernenie pre návštevníkov
(JPG, 245,3 kB)