Informácie pre návštevníkov


SNM – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách je od 16. júna 2020 opäť prístupné verejnosti v zmysle platných otváracích hodín a pri dodržaní nasledovných podmienok. 

Podmienky vstupu do objektov SNM – Múzea M.R. Štefánika v Košariskách
 
1. Vstup do priestorov Múzea M. R. Štefánika je povolený len s ochranným rúškom na tvári, resp. s inou alternatívou prekrytia tváre.
2. Vstup do objektov Múzea M. R. Štefánika je možný iba po aplikovaní dezinfekcie na ruky a zmeraní telesnej teploty, ktoré sa vykonajú pri vstupe do budovy.
3. Vstup do priestorov Múzea M. R. Štefánika je povolený maximálne 5 ľuďom naraz.
4. Prepočítaný počet návštevníkov na každý vnútorný priestor prístupný verejnosti v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách je maximálne 18 ľudí, pri zachovaní odstupu osôb minimálne 2 m.
5. Prehliadky expozícií a výstavy sú individuálne, bez poskytnutia lektorátu.
6. Zákaz požívať jedlo a nápoje vo výstavných a expozičných priestoroch.
7. SNM – Múzeum M.R.Štefánika neorganizuje až do odvolania žiadne kultúrne podujatia a skupinové akcie.
8. Od 5. júna 2020 je vstup do expozičných a výstavných priestorov múzeí každú prvú nedeľu v mesiaci voľný (bezplatný).

Počas sviatku 1. septembra 2020 bude Múzeum SNR v Myjave zatvorené!
Počas sviatku 1. septembra 2020 bude Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách otvorené v riadnom
čase:
8.30 - 16.30 h s posledným vstupom o 15.30 h

Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
V Múzeu M. R. Štefánika nie je vytvorený bezbariérový prístup. 

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Usmernenie pre návštevníkov
(JPG, 245,3 kB)