Kontakty

Mgr. Alena Petráková

riaditeľ
sídlo: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telefón: 034/245 1101


Bc. Dana Janovíčková

lektor
sídlo: Košariská 92, 906 15 Košariská
e-mail: danka.janovickova@snm.sk 
telefón: 034/ 245 2111
mobil:  0918 905 925PhDr. Marián Imriška

e-mail: marian.imriska@snm.sk
telefón: 0918665393Kontakty na zamestnancov múzea