Kontakty
Bc. Dana Janovíčková
lektor
sídlo: Košariská 92, 906 15 Košariská
e-mail: danka.janovickova@snm.sk 
telefón: 034/ 245 2111
mobil:  0918 905 925

PhDr. Marián Imriška
kustód
sídlo: Štúrova ulica 2, 907 01 Myjava
e-mail: marian.imriska@snm.sk
telefón: 0918 665 393

Sídlo múzea
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Dolné Košariská 92
906 15 Dolné Košariská

Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea