Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika

4. 5. 2019, 10:30


Pozývame Vás na Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v sobotu 4. mája 2019. Program spomienkovej slávnosti i sprievodných kultúrnych podujatí nájdete v prílohe č. 1 (PDF, 380,6 kB).

Videopozvánka na spomienkovú slávnosť v Košariskách Doprava návštevníkov osobnými automobilmi /autobusmi je možná len na odstavné plochy podľa pokynov organizátorov.
Pripravené sú tri odstavné plochy:

  • P1 v Brezovej pod Bradlom,
  • P2 v Priepasnom, časť Končiny,
  • P3 v Košariskách, na Dlhom vŕšku.

Od odstavných plôch P2 a P3 i z Brezovej pod Bradlom bude Bradlo prístupné chodníkmi pre peších.

Grafické znázornenie dopravy s vyznačenými odstavnými plochami, prístupovými cestami i chodníkmi pre peších (cca 10 -15 minút chôdze) nájdete na mape v prílohe č. 2 (JPG, 386,2 kB). Od železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom a odstavnej plochy P1 v jej bezprostrednej blízkosti bude na Bradlo premávať bezplatná autobusová doprava, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 3 (PDF, 495,1 kB). Na program do obce Priepasné, Košarísk a na Mohylu je z mesta Myjava – autobusovej stanice zabezpečený označený bezplatný autobus, príloha č. 5 (PDF, 500,4 kB).

Bezplatná autobusová doprava je kapacitne a časovo obmedzená a nebude možné ju posilniť! Odporúčame preto využiť odstavné plochy pre osobne vozidlá a autobusy, pripadne výstup peši na Bradlo z Brezovej pod Bradlom po turistickom chodníku (cca 45 minút chôdze). Na trase Bratislava – Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom bude 4. mája vypravený mimoriadny vlak, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 4 (PDF, 462,5 kB).

Bližšie informácie k doprave:
tel.: 0905 386 142,
pondelok až piatok 7.00 - 15.00 h. 

Zoznam príloh: 
Príloha 1 (PDF, 380,6 kB) - program spomienkovej slávnosti i sprievodných kultúrnych podujatí
Príloha 2 (JPG, 386,2 kB) - mapa
Príloha 3 (PDF, 495,1 kB) - cestovný poriadok bezplatnej autobusovej dopravy
Príloha 4 (PDF, 462,5 kB) - cestovný poriadok mimoriadneho vlaku 
Príloha 5 (PDF, 500,4 kB) - cestovný poriadok bezplatnej autobusovej dopravy z Myjavy.