Milan Rastislav Štefánik. Time After Time

29. 9. 2020, 15:00


Srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu projektu Milan Rastislav Štefánik / TIME AFTER TIME, v rámci ktorého bude predstavený prototyp interaktívnej zážitkovo vzdelávacej hry pre virtuálnu realitu približujúci osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Projekt Adama Novotu vzniká v spolupráci s obyvateľmi obce Košariská a herným vývojárom Matejom Novotným z VIS GRAVIS. 

Cieľom projektu je inšpiratívnym spôsobom priblížiť osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri formovaní dejín dvoch národov – Čechov a Slovákov. Hra sprostredkováva novú perspektívu a pohľad na historickú líniu vývoja dejín Slovenska a interaktívnym spôsobom približuje kvalitu vizionárskeho myslenia M. R. Štefánika. V diele je zaktualizovaná prostredníctvom muzeálnych artefaktov, ale aj výpovedí a kreatívnych aktivít obyvateľov a pamätníkov z jeho rodnej obce Košariská. 

Projekt sa zameriava na aspekt Štefánikovej osobnosti, ktorým je schopnosť prekonávať danú realitu a vytvárať víziu nového, spravodlivejšieho a kvalitnejšieho sveta. V prepojení na myslenie, činnosť a publikované texty M. R. Štefánika sa projekt venuje téme utópie v rámcoch jeho činnosti, života ale aj v kontexte premien daného pojmu naprieč históriou a dejinami filozofických téz. Téma utopickej vízie v spojení so Štefánikovými predstavami o spoločenstve – komunite, naberá v tomto diele svoje vlastné špecifické podoby. 

Webstránka projektu: www.stefanik-time-after-time.com 

*Podujatie sa uskutoční za dodržania hygienických a epidemiologických nariadení RUVZ v Trenčíne.  

Hlavný partner projektu 
Fond na podporu umenia  

Partneri projektu 
SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Košariská  

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.