Expozície

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ od 4. 5. 2021

SNM – Múzeum SNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika otvára novú expozíciu venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prístupná pre verejnosť bude od 04. mája 2021. Stvárnením a obsahovou náplňou nová...