Múzeum Milana Rastislava Štefánika


Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu.

V jeho rodnom dome, na evanjelickej fare v Košariskách, sprítomňuje prostredníctvom osobných, často až minucióznych memorabílií atmosféru „veľkého sveta“, v ktorom sa celý život pohyboval a ktorý sa mu stal druhým domovom. Takmer 200 vystavených predmetov, od jednotlivých kusov nábytku cez predmety dennej potreby a umelecké diela až po torzá odevov, približuje jeho osudy od narodenia až po tragický skon. Pre súčasníkov sú tieto predmety nemými svedkami anabázy života a smrti človeka, ktorého najvýznamnejším činom bola spoluúčasť na zrode nového štátneho útvaru na troskách habsburskej monarchie.

Ich pestrosť a rôznorodosť svedčí o jeho rozmanitých záľubách a životných túžbach. Približujú nám ho ako človeka s pozitívami i negatívami, človeka, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať, obdivovateľa krás sveta i nebeskej oblohy vzdávajúcej úctu životu, jeho radostiam i starostiam, milovníka krásnych vecí, ktoré si doniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici.

Pochopiteľne, nová expozícia nemôže vizualizovať všetky životné etapy. Nie sú na to možnosti, prostriedky ani priestor. V jej závere však bude mať návštevník možnosť siahnuť v novozriadenej študovni po digitalizovanej forme vstupných informácií: dokumenty a fotografie z jednotlivých období Štefánikovho života, písomné doklady, fotografická činnosť. Postupne by touto formou mali byť spracované a sprístupnené aj ostatné dostupné informácie.

Príprava a realizácia expozície nebola len zmena exponátov a filozofie jej koncepcie, ale aj úprava pôvodného interiéru košarištianskej fary, ktorá návštevníkov víta v novej podobe. Autorskému kolektívu (D. Kováč – E. Králiková – R. Púdelka) sa azda podarilo pripraviť nový pamätník, ktorý návštevníkov osloví silou svojej výpovednej hodnoty. A vďaka kolekcii vystavených predmetov vráti M. R. Štefánika takmer po sto rokoch konečne domov, do domu, kde sa narodil, pod Bradlo.