Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea-Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júla 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.