Zaujímavosti zbierkového fondu

Zbierkový fond Múzea Milana Rastislava Štefánika je minimálny. Väčšina nainštalovaných zbierkových predmetov je zapožičaných z iných múzeí.