Zbierkový fond múzea

Martin Benka ešte počas svojho života 10. marca 1960 formou Darovacej zmluvy odovzdal štátu podstatnú časť svojej zbierky (okolo 5200 výtvarných diel), ktorá sa od toho istého dátumu dostala do správy Slovenského národného múzea v Martine. Jej základ tvoria obrazy - olejomaľby, farebné náčrty z prírody a rozličných krajov Slovenska i zo zahraničia. Predmetom daru je aj celá korešpondencia umelca z rokov 1910 - 1960 a knižnica Martina Benku, ktorá pozostáva z 1160 položiek. Druhou etapou rozšírenia tohto zbierkového fondu bola pozostalosť umelca. Na základe závetu zanechal Benka celé svoje ostatné umelecké dielo československému štátu. Takto sa do zbierkového fondu dostalo 888 položiek, ktoré tvoria výtvarné diela menšieho formátu, väčšinou technického zamerania, a ďalších 569 položiek tvoria rôzne umelecké predmety a zariadenie umelcovho domu. Okrem uvedených, takto získaných zbierkových predmetov sa v tomto fonde nachádzajú aj výtvarné diela M. Benku, nadobudnuté prevodom zo Slovenského fondu výtvarných umení (od r. 1993 Fond výtvarných umení), pri ktorom pracuje komisia pre Správu pozostalosti národného umelca Martina Benku. Celkove zbierkový fond Múzea Martina Benku dnes predstavuje viac ako jedenásť tisíc položiek.