Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
Múzeum nemá bezbariérový prístup. 


Návštevný poriadok
Návštevný poriadok Múzea Martina Benku nájdete po kliknutí na tento odkaz. (PDF, 387,2 kB)