Spomienková slávnosť Martina Benku

26. 9. 2019, 15:00

Vo štvrtok 26. septembra 2019 o 15.00 hodine sa na Spomienkovej slávnosti Martina Benku stretnú umelcovi príbuzní, rodáci, spolupracovníci i priaznivci. Kvôli uzavretiu Múzea Martina Benku z dôvodu príprav na rekonštrukciu sa tento rok komorné hudobno-slovné podujatie pri príležitosti 131. výročia narodenia umelca koná v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine na Malej hore.

Podľa Benkovho želania sa na spomienkovej slávnosti každý rok udeľuje cena nesúca jeho meno. Tento rok bude odovzdaná už po štyridsiaty štvrtý raz. Získať ju môžu začínajúci a etablovaní výtvarní umelci a teoretici umenia, ktorí svojimi dielami či teoretickými prácami významne obohatili slovenskú kultúru a umenie. Adeptov navrhnutých na ocenenie vyberá Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pôsobiaca pri Fonde výtvarných umení v Bratislave. Jeho predstavitelia udelia Cenu Martina Benku za rok 2018. Súčasťou podujatia bude návšteva Národného cintorína a položenie venca na umelcov hrob, ako symbolické poďakovanie za hodnoty, ktoré Martin Benka rozvinul v slovenskom výtvarnom umení i v kultúre.

Tohtoročná slávnosť bude spojená s otvorením výstavy Martin Benka v Turci, ktorá priblíži zviazanosť umelcovho diela i života s týmto regiónom. Prvýkrát zavítal do Turca v roku 1913. Hoci po vzniku Československa v roku 1918 zostal žiť v Prahe, svoje maliarske ambície takmer výlučne preorientoval na Slovensko. Tvorivé i inštitucionálne kreovanie mladej slovenskej kultúry ho priviedlo do Martina, kde sa stal spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov a tiež členom umeleckého odboru Matice slovenskej. Práve z jej prostredia vzišli v 20. rokoch 20. storočia pre Benku zaujímavé tvorivé výzvy, ktoré prerástli do dlhodobej spolupráce – najmä graficko-dizajnérskej i ilustrátorskej. Do tvorby umelca okolo roku 1926 vstúpil mestský motív z Martina a príroda Turca.

Od roku 1939, kedy sa presťahoval z Prahy do Martina, kde sa trvalo usadil, sa tvorivá všestrannosť Martina Benku začala premietať aj do niekoľkých exteriérov i interiérov verejných budov mesta. Obohatením a spestrením mestskej architektúry Martina je Benkov dom s ateliérom – funkcionalistická stavba z druhej polovice 50. rokov 20. storočia. Umelec v ňom žil a tvoril od roku 1959 až do svojej smrti v roku 1971. Spolu so zbierkou diel i so zariadením ho venoval štátu, aby v ňom podľa jeho želania bolo múzeum venované jeho osobnosti i výtvarnej tvorbe (od februára 2019 uzavreté kvôli rekonštrukcii). Z tejto pozoruhodnej umeleckej zbierky zachovanej v umelcovom múzeu budú vystavené osobné predmety maliara, jeho tzv. reformované husle, plány na dom, návrhy pre martinský klub esperanta, rybársky zväz či klub filatelistov v Martine, práce pre architektúru, návrhy na knižné obálky a ilustrácie či diplomy pre Maticu slovenskú a samozrejme kresby s motívy turčianskej krajiny.

Výstava Martin Benka v Turci bude v Slovenskom národnom múzeu v Martine prístupná do 30. augusta 2020.

bližšie informácie:

Mgr. Monika Váleková
monika.valekova@snm.sk,
tel.: 043/ 24 57 111