Vstupné

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii Múzea Martina Benku bude expozícia pre verejnosť zatvorená od 16. februára 2019 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás v nových, zrekonštruovaných priestoroch!
Cenník platný od 1. 5. 2017
 Expozícia  
 Dospelí  2 €
 Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  1 €
 Rodinná vstupenka malá *  3 €
 Rodinná vstupenka veľká **  5 €
 Ostatné služby   
 vzdelávacie programy  10 € / skupina + vstupné podľa cenníka
 fotografovanie (svadobné, ostatné) 50 € 


* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3)

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti

Vstup zdarma
deti do 6 rokov
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov
deti z detských domovov
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
zamestnanci MK SR
držitelia VIP vstupenky SNM
držitelia preukazu ICOM
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca
držitelia novinárskeho preukazu
vstup počas prvej nedele v mesiaci

Kultúrne poukazy
Múzeum prijíma aj v roku 2019 kultúrne poukazy.