Fotografia Ľudovíta Štúra


Autorka textu: Beáta Mihalkovičová, zástupkyňa riaditeľky SNM – MĽŠ
Foto: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra

Po celé desaťročia poznala verejnosť tvár Ľudovíta Štúra z portrétov, pri ktorých umelci viac či menej vychádzali z prvej známej Štúrovej podoby – publikovanej litografie českého výtvarníka Josefa Kolářa z roku 1861. Tá slúžila aj ako podklad pre sochy a monumenty, vznikajúce v prvej polovici 20. storočia na viacerých miestach Slovenska. V literatúre či v korešpondencii sa sporadicky objavovali zmienky o tom, že Kolář svoju litografiu vyhotovil podľa pravej fotografie, ktorú mu poskytol Štúrov najmladší brat Janko. Fotografia sa však niekde stratila.

Až v roku 1980 dostalo Múzeum Ľudovíta Štúra ponuku na odkúpenie originálnej fotografie Ľudovíta Štúra, ktorá sa nachádzala v pozostalosti Janka Štúra. Vďaka nej je dnes už Štúrova podoba všeobecne známa. 


Fotografia je upravená do formy kabinetného obrazu, vložená do pasparty na prednej strane potiahnutej bordovým zamatom s osemuholníkovým výrezom a vsadená do čiernej koženej kazety tak, aby sa dala aj postaviť do zvislej polohy. Prvá expertíza ju v roku 1981 označila za dagerotypiu a takto sa dlhé roky aj verejne prezentovala. V súčasnosti sú však už techniky počiatkov fotografie popísané dostatočne na to, aby bolo jasné, že ide o fotografiu. Na rubovej strane pasparty je uvedené: Slávny Ludevít Štúr dňa 22. decembra 1855 v Modre sa postrelil spadnúc na poľovke prechádzkovej s puškou. Dal som z tejto fotografie, ktorá prává je, dolu vziať kabinet obraz.
V Rábe v r. 1884 Janko, brat.

Podrobná expertíza tejto fotografie ešte nebola urobená. Je však nanajvýš pravdepodobné, že vznikla vo Viedni v roku 1849, teda v čase, keď Ľudovít Štúr pôsobil ako kráľovský komisár (splnomocnenec vlády) pre západné Slovensko.

Fotografia na slanom papieri, 1849
Rozmery: kazeta 17 x 15 x 2 cm, fotografia 16,5 x 10,7 cm