Hravo po stopách Mikszátha a Madácha

Text: Anikó Lépes

Foto: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Múzeá nadobúdajú v dnešnej komunikačnej spoločnosti stále väčší význam. Prostredníctvom zbierkových predmetov poskytujú návštevníkom nielen informácie a vytvárajú kultúrnu identitu, ale chcú aj zabaviť. Takýto kultúrny zážitok ponúkajú dve múzeá Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v okrese Veľký Krtíš.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej a Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej sú od seba vzdialené iba 20 km. Obidve múzeá sa viažu k známym maďarským literárnym osobám 19. storočia, žijúcim na území dnešného Slovenska. Vďaka novej múzejnej koncepcii a technológiám je teraz možné zistiť aj zažiť, prečo Mikszáth a Madách zanechali svoje stopy v týchto obciach približne 200 rokov a aj to, aký význam zohráva ich tvorba v slovensko-maďarskej kultúre a literatúre naprieč hraniciam a jazyku. 

Babkové divadlo v Pamätnom dome K. Mikszatha  

Bábkové divadlo v Pamätnom dome K. Mikszátha

Anglický park pri kaštieli I. Madácha

Anglický park pri kaštieli I. Madácha

S Mikszáthom sa zahráte v celej Sklabinej

Mikszáth je dodnes jedným z najčastejšie prekladaných maďarských autorov vôbec, jeho diela sú preložené takmer do všetkých európskych jazykov. Pamätný dom Kálmána Mikszátha sa nachádza v jeho rodnej dedine v Sklabinej, kde spisovateľ žil od roku 1853 a prežil viac ako dvadsať rokov svojho života, z toho desať práve v dnešnom pamätnom dome. Atmosféra domu a jeho niekdajšieho rodinného prostredia je pridanou hodnotou, ktorú návštevník nikde inde nenájde. 

Spálňa - Pamätný dom Kalmana Mikszátha

Spálňa - Pamätný dom Kalmana Mikszátha

Zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na literárnu tvorbu Mikszátha. Cez svoje príbehy zábavne a farbisto opísal užšie i širšie prostredie, ľudí - Maďarov rovnako ako aj Slovákov. Práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojim koreňom, ku kraju a ľudu je hlavnou témou expozície, ktorú možno nájsť v štyroch miestnostiach pamätného domu. Všetky priestory dýchajú Mikszáthovou dobou a príbehmi každodenného života. Cez zbierkové predmety a interaktívne prvky získate informácie nielen o živote spisovateľa, ale aj o jeho tvorbe a ľuďoch tohto obdobia. Môžno sa zahrať s dobovými hračkami, dozvedieť sa, kto rád čítal literátove diela, pozrieť si úryvok z filmovej adaptácie jeho diela, alebo si zahrať bábkové divadlo. Pamätný dom ponúka lektorovanie, aj pestrý múzejno-pedagogický program pre deti a mládež.

Interaktívna expozícia v Pamätnom dome K. Mikszátha 

Interaktívna expozícia v Pamätnom dome K. Mikszátha

„Chcel by som takú krajinu, kde si ľudia rozprávajú ešte príbehy" – píše Mikszáth. Jeho túžba sa realizuje v obci, kde sa stretávame s príbehmi nielen v pamätnom dome, ale aj po celej dedine. Ilustrované tabule pred kaplnkou, obchodom a cintorínom, pri prameni Medokýš a pri starom mlyne oboznamujú s príbehmi z minulosti dediny, ktoré Mikszáth spomína vo svojich dielach.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Po ceste s Adamom v Dolnej Strehovej

Po ceste zo Sklabinej smerom do Lučenca sa možno dostať do Dolnej Strehovej, kde sa nachádza kaštieľ a historický park Madáchovcov. Ide o významné kultúrne a pamätné miesta na Slovensku, ktoré spravuje Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. V Dolnej Strehovej, v tejto malej obci, sa narodil a žil Imre Madách – básnik, dramatik, právnik, politik a autor svetoznámeho diela Tragédia človeka. Imre Madách a jeho rodina sú v Dolnej Strehovej aj pochovaní. 

Expozícia v kaštieli I. Madácha - Levia jaskyňa - legendárne miesto zrodu Tragédie - bývalá pracovňa Madácha 

Expozícia v kaštieli I. Madácha - Levia jaskyňa - legendárne miesto zrodu Tragédie - bývalá pracovňa Madácha

Za komplexnú obnovu a rekonštrukciu kaštieľa v rokoch 2010 a 2013 dostalo múzeum čestné uznanie v deviatom ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013 – kategória obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Moderná a interaktívna expozícia s názvom "Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?" prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19. storočí a prostredie, v ktorom vznikla svetoznáma dráma Tragédia človeka. Druhá časť expozície sa venuje samotnému dielu, vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Madáchovho diela. Putovaním v čase je možné prejsť cestu ľudstva – jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Stotožnený s Adamom, ktorý zosobňuje ľudstvo, sa dá zamyslieť aj nad vlastným bytím a pochopiť vlastnú existenciu ako súčasť univerza. 

 

Kaštieľ I. Madácha - salón

Priľahlý zrekonštruovaný anglický park bol sprístupnený verejnosti v roku 2020. Vybudovali sa tematické cesty s modernými múzejno-pedagogickými nástrojmi a informačnými tabuľami. Rozsiahly projekt obnovy s náučným chodníkom, pódiom, lavičkami, detským ihriskom a pergolou tak priniesol pre spoločné slovensko-maďarské kultúrne a prírodné dedičstvo výsledok v podobe oživenia kultúrnych pamiatok SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Múzeum zostavilo aj zoznam pôvodných druhov stromov v parku. Vítané sú všetky prihlásenia, ktoré by prejavili úctu autorovi tragédie zasadením stromu a zároveň tak zanechali aj vlastnú malú stopu v krajine Madáchovcov. 

Kaštieľ Imre Madácha 

Kaštieľ Imre Madácha 

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.snm.sk/mkms.