Pesach v čase koronavírusu


Autor textu a fotografií: Martin Korčok 

Exodus Židov z egyptského otroctva je najvýznamnejšia udalosť v ich dejinách. Dokonca sa k nej viaže povinnosť si ju neustále pripomínať a to hlavne počas sviatku Pesach v priebehu „sederovej noci", ktorú dnes oslavujú Židia na celom svete. Počas trvania sviatku sa nesmú konzumovať kvasené potraviny. Najdôležitejším rituálom je sederová večera, pri ktorej hlava rodiny deťom predčíta príbeh exodu z Hagady. Vyslobodenie z otroctva sa však v samotnej Tóre spomína niekoľkokrát. Napríklad pri sviatkoch sukot, šavuot, šabat, ale aj pri každodennom uväzovaní modlitebných remienkov tefilin. 

Abrahám Izák Kook, prvý vrchný rabín britskej mandátnej Palestíny, dnes štát Izrael, povedal: „Odchod Židov z Egypta predstavoval príchod jari pre celý svet". Vo svojom výklade k úvodu Hagady, príbehu o vyvedení Židov z Egypta tvrdí, že každý otrok môže mať slobodnú myseľ a každý otrokár môže byť v mysli otrokom. Akcent slobody prikladá jej duchovnej podstate. Len mysľou slobodný človek môže byť lojálny k sebe a Bohu, ktorý je jeho súčasťou. 

Myšlienka rabína Kooka získava veľké opodstatnenie aj v čase, keď nás všetkých ohrozuje koronavírus. Fyzicky nás núti, aby sme boli zatvorení v domovoch, no myseľ máme slobodnú. U nás si preto počas sederovej večere, pri výklade z Hagady pripomenieme aj vzácne slová veľkého rabína. 

Príbehom samotnej Hagady, ktorý nás núti hľadať vnútorného slobodného ducha a slobodu pre všetkých ľudí sa v minulosti inšpirovali aj bojovníci za slobodu, ako Theodor Herzl a Martin Luther King. Na záver už len chag pesach sameach, teda radostný Pesach.