Ratifikácia Trianonskej mierovej zmluvy


Dňa 28. januára 1921 ratifikovalo československé Národné zhromaždenie Trianonskú mierovú zmluvu uzatvorenú s Maďarským kráľovstvom 4. júna 1920. Ešte pred ratifikovaním v parlamente zmluvu schválil československý senát 22. decembra 1920. Zmluva definitívne spečatila rozpad historického Uhorska a rozdelenie jeho územia medzi susedné štáty, medzi ktoré patrilo aj Československo. 

Predstavený predmet zo zbierok SNM – Historického múzea je poslaneckým preukazom, ktorého držiteľom bol Pavel Blaho (1867 – 1927). Patril tiež medzi signatárov Martinskej deklarácie.

Ako sa kreovala Trianonská zmluva dokumentuje naša najnovšia výstava Trianon – Zrod novej hranice, na ktorú vás po znovuotvorení múzea pozývame.