Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v Prahe otvorili výstavu: Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ


Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v Prahe dnes sprístupnili výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ, pripravenú v rámci roka Milana Rastislava Štefánika. Výstavu otvorili ministerka kultúry SR Natália Milanová a štátny tajomník ministra kultúry ČR Vlastislav Ouroda. 

Výstavný projekt venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi realizujú Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v Prahe v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave. Autormi projektu sú Miroslav Čaplovič, Branislav Panis a Radoslav Ragač, spoluautorom Marek Junek (Národní muzeum v Prahe). S prípravou projektu sa začalo pred troma rokmi reštaurátorskými prácami. Návštevníci na Slovensku si mohli výstavu pozrieť od 30. októbra 2019 do 14. mája 2020 na Bratislavskom hrade, s dvojmesačnou prestávkou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19. Na Slovensku si ju pozrelo približne 60.000 ľudí. „Výstavný projekt si kladie za cieľ predstaviť osobnosť Milana Rastislava Štefánika v celej šírke jeho životných osudov, od narodenia až po tragickú smrť, od velebenia, zabudnutia, zatracovania až po znovu oživenie jeho odkazu. Zároveň sme chceli predstaviť všetky časti jeho osobnosti – od študenta, astronóma, vojaka, diplomata až po zberateľa. Medzi najvýznamnejšie artefakty, prezentované v Bratislave a teraz aj v Prahe, patria najmä drevoryty Paula Gauguina zo zbierky českej Národnej galérie v Prahe, ktoré boli na Slovensku vystavené po prvýkrát. V súvislosti s drevorytmi boli prijaté aj osobitné opatrenia na zabezpečenie ich optimálnych klimatických podmienok. Návštevníci výstavy v Prahe môžu vidieť napríklad aj zástavu, vytvorenú Štefánikom, ktorá sa stala vlajkou a tiež zástavou Československej národnej rady a ktorú v Rusku používali ako bojovú zástavu. Po vojne légie priniesli zástavu späť do Československa, v súčasnosti je uložená vo Vojenskom historickom ústave Praha," povedal na margo projektu jeden z jeho autorov, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis. Súčasťou expozície sú aj predmety, ktoré Štefánik zbieral na svojich cestách po celom svete (Tahiti, Ekvádor, Nový Zéland, Čína...). Plánoval ich vystaviť na Slovensku v múzeu, ktoré sa chystal vybudovať. Návštevníkov výstavy určite zaujmú aj Štefánikove uniformy, časti výstroja, vojenské čapice a ďalšie predmety. „Na výstave v Prahe sa objavia aj exponáty, ktoré vybralo zo svojich zbierok Národní muzeum. Predmety, ktoré nemohli byť do Prahy prevezené zo Slovenska (archívne materiály), budú nahradené kópiami. Pripravuje sa aj vydanie publikácie vychádzajúcej z výstavy v Bratislave a v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení vyjde monografia venovaná fotografiám M. R. Štefánika," dodal Branislav Panis. Návštevníci Prahy si výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ budú môcť pozrieť dva mesiace – do konca letných prázdnin. Slovenské národné múzeum a Národní muzeum v Prahe už čaká ďalšia spolupráca, nové projekty a výstavy. Jednou z prvých bude výstava venovaná osobnosti Tomáša Garrigue Masaryka.