SNM – Múzeum rusínskej kultúry prináša nahrávky v rusínskom jazyku


SNM – Múzeum rusínskej kultúry pripravilo originálne nahrávky v rusínskom jazyku. Na YouTube kanál SNM – Múzeum rusínskej kultúry pribúdajú ukážky z diel rusínskych literátov, bájky, ľudové rozprávky a nájdete tu aj tucet karikatúr. Na tvorbe nahrávok sa podieľali zamestnanci múzea i znalci rusínskeho jazyka pôsobiaci mimo múzea. 

Započúvajte do rusínskeho jazyka.