Storočná pohľadnica z Modry


Autorka textu: Agáta Petrakovičová-Šikulová, kurátorka zbierok SNM – Múzea Ľudovíta Štúra
Foto: SNM – Múzea Ľudovíta Štúra

Tak, ako k symbolom Slovanov patrí lipa, prináležal k nim aj lovecký vták – sokol. Jeho vlastnosti, ako odvaha a nebojácnosť, boli zjednotené aj v športovom a vlasteneckom spolku Sokol.

Po vzniku Československej republiky zahŕňal spolok Sokol všetky vytúžené národné ideály Čechov a Slovákov, ktorí chceli po rozpade monarchie žiť v spoločnom štáte. Hlavným účelom spolku bolo povznesenie telesných a mravných síl jednotlivca i národa. Prostriedky, ktorými ich jednota chcela dosiahnuť, boli telesný tréning a vzdelávanie. Členovia sa sústredili najmä na cvičenia, získavanie nových členov, organizovanie spoločných výletov, zábav, prednášok a na stretávanie sa s bratskými spolkami.

Pri vzniku spolku na Slovensku zohral mimoriadnu úlohu pedagóg a vedec Ivan Branislav Zoch, ktorého myšlienky sa stali vzorom pre budúcich sokolských cvičiteľov. Sokolské oddiely vyrástli po celom Slovensku. V Modre vznikla Sokolská jednota 6. apríla 1919. Starostom jednoty sa stal významný muž, pobočník Milana Rastislava Štefánika Ferdinand Písecký a známy redaktor Šimon Roháček.

Modra patrila medzi prvé mestá, ktoré nadchla myšlienka sokolstva. Jedným z podnetov bolo práve účinkovanie Ivana Branislava Zocha v Modre, ktorý od roku 1908 dožíval na dôchodku vedľa svojho synovca, evanjelického farára Samuela Zocha. 

Najvýznamnejšou udalosťou modranskej jednoty sa stalo organizovanie sokolského zletu Masarykovej župy 30. mája 1920. Do príprav sa zapojilo celé mesto. Modra bola vyzdobená a účastníkov zletu vítali všetci obyvatelia. Pred cvičením stoviek sokolov sa konala veľkolepá sokolská prehliadka. Ulicami mesta pochodovalo 240 cvičencov a sokolských funkcionárov v rovnošatách. Pamätná udalosť spred 100 rokov sa dostala aj na pohľadnice, ktoré rozposlali členovia sokolskej jednoty do všetkých kútov Československa. A práve táto pohľadnica je zaujímavým dokumentačným materiálom v zbierkovom fonde SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.