Výstavba nového depozitára SNM – Historického múzea v Seredi


V januári 2020 začala rekonštrukcia budovy pôvodnej nemocnice nachádzajúca sa v areáli Múzea holokaustu patriaceho pod SNM – Múzeum židovskej kultúry pre potreby depozitára SNM – Historického múzea.

Dvojpodlažná železobetónová stavba pôvodnej nemocnie slúžila potrebám koncentračného tábora z 2. svetovej vojny. V súčasnosti sa prázdna budova nachádza pri vstupe do SNM – MŽK – Múzea holokaustu a patrí do majetku SNM – Múzea židovskej kultúry. Budova je zachovaná, dlhá cca 57 metrov a široká cca 14 metrov. V strede sa nachádza komunikačné jadro so schodiskom, z ktorého sa vstupuje do štyroch otvorených priestorov na dvoch poschodiach. Stredom týchto priestorov sa tiahne rad stĺpov. Prízemie je vyvýšené nad terénom cca 1 meter, čo je výhodou v prípade hrozby náhlej vodnej pohromy. Budova nie je podpivničená. Prístup na prízemie je riešený rampami s prekrytím. Strecha je riešená ako plochá s nízkym sklonom zabezpečujúcim odtok dažďovej vody. Orientácia stavby je dlhšou stranou takmer juh a sever (vchod zo severu). Rozľahlá plocha umožňuje aj prístup kamiónom.
SNM – Historické múzeum plánuje využiť objekt v Seredi pre vyše 161 000 zbierkových predmetov: zbierka etnografie (nábytok, drevo, textil a umenie Afriky), zbierka umeleckého nábytku, ako aj ďalšie umelecké zbierky (obrazy a plastiky), či zbierkové predmety z kombinovaných materiálov. Klimatické podmienky sú riešené technicky termálne a vlhkostne za pomoci klimatických jednotiek. Pre klimatickú techniku sa navrhlo ustúpené technické podlažie nad pôvodnou strechou. Prirodzené svetlo prichádzajúce z okien v priestoroch depozitárov bude utlmené. Plocha budovy je takmer 1400 m². Kapacita na uloženie zbierkových predmetov je zvýšená vďaka navrhovanému posuvnému regálovému systému, ktorý sa realizoval aj na Bratislavskom hrade. Manipulačné priestory pre zbierky budú dostatočne široké pre zdvíhacie vozíky. Na prízemí sa nachádza miestnosť pre príjem zbierkových predmetov z výstav a iných podujatí. Všetky zbierkové predmety budú prechádzať touto miestnosťou, v ktorej je i priestor na karanténu. V budove sa bude nachádzať i miestnosť pre konzervátora. Keďže v budove sa v súčasnosti nenachádza výťah, pre bezpečnú manipuláciu s predmetmi, zvlášť ťažkými a objemnými, je navrhnutá realizácia výťahu v centrálnom komunikačnom trakte, kde je umiestnené i schodisko. Ukončenie stavebných prác je naplánované na koniec roka 2020. Po ukončení rekonštrukcie a zariadení vnútra sa bude realizované sťahovanie zbierkových predmetov. SNM – Historické múzeum plánuje aj komplexné ošetrenie. Dĺžka sťahovania sa odhaduje na jeden až dva roky. 


Foto: SNM – Historické múzeum