Začíname sláviť Purim


Text a foto: SNM – Múzeum židovskej kultúry

Dnes podvečer (25.05.2021) začíname sláviť Purim – jeden z najradostnejších sviatkov v židovskom kalendári. Je spomienkou na záchranu Židov pred záhubou, ktorá je opísaná v Megilat Ester – zvitku Ester.

Príbeh kráľovnej Ester je zasadený do 5. storočia p. n. l. na územie Perzie, kde žila po dobytí Babylonu presídlená väčšina židovského národa. V tom čase vládol v Perzskej ríši kráľ Achašveroš. Kráľov vezír Haman obvinil Židov, že vyznávajú cudzie náboženstvo a zvyky a preto je tento národ nebezpečný. Zbaviť sa tohto nebezpečenstva znamenalo úplné zničenie židovského národa, k čomu Haman získal kráľov súhlas. O presnom termíne tejto hroznej udalosti malo rozhodnúť vrhanie kociek – lósov, hebrejsky púrim.

Na kráľovom dvore žil jeden muž, Žid, menom Mordechaj. Vychovával svoju neter Hadasu, pretože bola sirotou. Keď kráľ dal hľadať mladú devu, ktorá mala nahradiť jeho neposlušnú manželku Vašti, vybral si Hadasu, ktorá však prijala perzské meno Ester – Hviezda. Nikto nevedel, že je Židovka. Mordechaj sa dozvedel o Hamanových vražedných plánoch a vyzval Ester, aby kráľa presvedčila o nesprávnosti jeho súhlasu. Ale ničivý rozkaz bol už vydaný, spečatený kráľovým prsteňom. Udalosti sa na príhovor Ester zvrátili len zvláštnym výnosom kráľa, že sa Židia v celej ríši môžu brániť.

Príbeh kráľovnej Ester a jej národa nás prevádza cez tiesnivé chvíle smrteľného nebezpečenstva až po víťazstvo. Výsledkom by nemala byť oslava satisfakcie, ale deň oddychu v šťastnom vedomí záchrany života a ľudskej dôstojnosti.

Počas mnohých stáročí židovský národ pripomína svoje oslobodenie od výnosu Hamana, ktorý pripravoval vyhladenie všetkých Židov v Perzskej ríši. Purim je dňom šťastia a radosti. Aby každý člen židovského spoločenstva mal podiel na spoločnej radosti, je zvykom vzájomne si posielať darčekové balíčky a na podporu chudobnejších členov komunity aj finančnú podporu.

Počas čítania zo Zvitku Ester je meno Hamana prehlušované hlukom, dupotom, zvukmi rapkáčov. Hluk má slúžiť na vymazanie jeho pamiatky. Súčasťou osláv sú hry o kráľovnej Ester, humorné scénky v maskách a kostýmoch.

Na obrázkoch môžete vidieť ilustrácie našej kolegyne Viery Kamenickej, ktoré vytvorila spolu s textom pre brožúrku Príbeh sviatku Purim. Brožúrka bude čoskoro dostupná v E-shope SNM.