Drevené chrámy

od 1. 6. 2015


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu pod názvom „Drevené chrámy“. Súbor makiet predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidylu, ktorý vyhotovil verné zmenšené kópie v mierke 1:50 skutočných sakrálnych drevených stavieb (cerkvi), nachádzajúcich sa v regiónoch severovýchodného Slovenska.

Tieto stavby sú v súčasnosti veľmi navštevované a obdivované turistami z celého sveta, 38 kusov makiet pochádzajúcich z jeho zbierky ponúkne návštevníkom ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov, ich jednotlivých konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 1. júna 2015 o 15.30 hod. v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na 1. poschodí. Pre veľký záujem je trvanie výstavy predĺžené.