Drevené chrámy - Деревяны храмы

od 1. 6. 2015


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu pod názvom „Drevené chrámy“. Súbor makiet predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidylu, ktorý vyhotovil verné zmenšené kópie v mierke 1:50 skutočných sakrálnych drevených stavieb (cerkvi), nachádzajúcich sa v regiónoch severovýchodného Slovenska.

Tieto stavby sú v súčasnosti veľmi navštevované a obdivované turistami z celého sveta, 38 kusov makiet pochádzajúcich z jeho zbierky ponúkne návštevníkom ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov, ich jednotlivých konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 1. júna 2015 o 15.30 hod. v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na 1. poschodí. Pre veľký záujem je trvanie výstavy predĺžené do súčasnosti.


СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові прирыхтовав выставку під назвов ,,Деревяны храмы". Колекція макет є унікатнов презентаціёв уменя і зручности автора Ладїслава Цїдила, котрый выготовив вірны зменшены копії в мірцї 1:50 реалных деревяных церьковлей, котры ся находять в реґіонах северовыходной Словакії.

Деревяны храмы в сучасности часто навщівлюють і обдивляють турiсты з цїлого світа. 38 макет із збіркы aвтора представить навщівникам комплексный перегляд о історії, взнику і значіню деревяных храмів, о їх конкретных конштрукчных тіпах і розміщіню в областях северовыходной Словакії. Выставка была отворена 1. юна 2015 о 15.30 год. в просторах СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові на першім штоку. О выставку є великый інтерес, зато продовжує аж до сучасности.