Modlitba dreva

od 6. 2. 2020 do 6. 5. 2020


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu "Modlitba dreva", ktorej otvorenie sa uskutočnilo dňa 6. februára 2020 (štvrtok) o 17.00 h v budove múzea na ul. Masarykovej č. 20, Prešov, 1. poschodie.

Na výstave sú prezentované fotografie Ing. Milana Malasta, narodeného v roku 1965 v Starej Ľubovni, kde žije a pôsobí aj v súčasnosti. Zachytávajú sakrálne drevené stavby - gréckokatolícke a pravoslávne chrámy, ktoré mapujú prostredie, kde žili a žijú Rusíni na Slovensku. Drevené Chrámy na územní Slovenska potvrdzujú svoju výnimočnosť aj tým, že sú zaradené medzi NKP (Národné kultúrne pamiatky) a niektoré sú súčasťou pamiatok UNESCO.

Autor sa fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 1984 a fotografovanie mu otvára nový životný priestor, je mu relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie, vzťahom k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu otcov a prameňom viery. Ing. Milan Malast je od roku 2016 nositeľom fotografického titulu AFIAP. .pdf (PDF, 4,2 MB)