Volžský medzník. Bitka o Stalingrad v historických, dobových, knižných, filmových a divadelných dielach a dokumentoch

od 12. 9. 2018 do 12. 10. 2018


SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo pre návštevníkov výstavu v spolupráci Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR, Ruskou Vojensko – historickou spoločnosťou, Klubom ARBAT v Prešove, Občianskym združením Prešovský klub vojenskej histórie DUKLA pod názvom Volžský medzník. Bitka o Stalingrad v historických, dobových, knižných, filmových a divadelných dielach a dokumentoch.

Cieľom výstavy je pripomenúť si boje o Stalingrad na rieke Volga. Na výstavných paneloch sú výjavy zachytené priamo z bojových akcií vojakov v Stalingrade spracované v dobových dokumentoch v podobe pohľadníc, plagátov, ale aj vo forme spomienok na udalosti publikované v tlači, knihách alebo kinematografickým spracovaním vo filmových dokumentoch, divadelných hrách, ktoré vznikli od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť. 

Pozvánka (PDF, 356,4 kB)

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2018 (streda) o 18.00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20, Prešov.