Informácie pre návštevníkov

Návšteva múzea 

Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu COVID - 19 platia pre vstup prísne hygienické pravidlá; podľa platného COVID automatu je Okres Prešov v prvom stupni ohrozenia - červená farba. Vstup je povolený iba s respirátorom, dezinfekcia rúk pri vstupe do múzea a odstup 2 m, dodržanie pravidla 1 návštevník na 15 m2. Vstup buď jednotlivo, alebo v skupine max. 5 osôb. 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v súvislosti s odporúčaním Ministerstva kultúry SR a generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vyzýva návštevníkov, aby zvážili svoju návštevu múzea, prípadne ju odložili na neskôr ak:

  • sa vrátili z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu COVID-19,

  • boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom,

  • objavili sa u Vás príznaky choroby spôsobenej koronavírusom COVID-19.

Zároveň dávame do pozornosti opatrenia a pokyny hlavného hygienika SR zverejnené na stránke: www.uvzsr.sk

Ďakujeme! 

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:

Bezbariérový prístup do budovy SNM – MRK v Prešove je pre návštevníkov zabezpečený po chodníku k hlavnému vchodu do múzea z ulice Masarykovej. V rámci budovy je bezbariérovosť zabezpečená iba na prízemí výstavných priestorov. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím však môžu požiadať lektorskú službu/zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pre vstup na 1. poschodie výstavných priestorov.

Pre vopred objednané skupiny poskytneme lektorský výklad na požiadanie v slovenskom, rusínskom a svetových jazykoch. 

Návštevnícky poriadok SNM – MRK v Prešove .pdf (PDF, 950,9 kB)