Informácie pre návštevníkov


Vážení návštevníci,

z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu na Slovensku zatvárame na dobu neurčitú všetky špecializované múzeá SNM. Veríme, že náš krok, ktorý má pomôcť ochrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie, oceníte a zachováte nám priazeň. Venujte v týchto dňoch svojmu zdraviu zvýšenú pozornosť. Veríme, že vás čoskoro znova privítame v našich expozíciách. O znovuotvorení múzeí SNM vás budeme informovať.

Slovenské národné múzeum 

Vážení návštevníci SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, v súvislosti s odporúčaním Ministerstva kultúry SR a generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea prijať preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vyzývame návštevníkov, aby sa nezúčastňovali podujatí a aktivít organizovaných múzeom, prípadne svoju návštevu múzea odložili na neskôr ak v posledných 14-tich dňoch: 

 sa vrátili z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu COVID-19,
 boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom,
 objavili sa u Vás príznaky choroby spôsobenej koronavírusom COVID-19.

Zároveň dávame do pozornosti opatrenia a pokyny hlavného hygienika SR zverejnené na stránke: www.uvzsr.sk

Ďakujeme !

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Bezbariérový prístup do budovy SNM – MRK v Prešove je pre návštevníkov zabezpečený po chodníku k hlavnému vchodu do múzea z ulice Masarykovej. V rámci budovy je bezbariérovosť zabezpečená iba na prízemí výstavných priestorov. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím však môžu požiadať lektorskú službu/zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pre vstup na 1. poschodie výstavných priestorov.

Pre vopred objednané skupiny poskytnene lektorský výklad na požiadanie v slovenskom, rusínskom a svetových jazykoch. 

Návštevnícky poriadok SNM – MRK v Prešove


(PDF, 986,5 kB)